barn

Jeppis Badminton

Kontaktuppgifter

Styrelse
Ordförande
Juniori ryhman ohjaaja
Mika Åby
puh.040 585 2637
mika.aby@upm-kymmene.com

Vice ordförande
Bo-Gäran Hudd
puh.040 572 2873
bo-goran.hudd@jeppisbadminton.com

Sekreterare
Maria Hudd
puh.050 357 8453
mahoton@hotmail.com

Ekonomiansv.
Dan Allund
puh.040 552 2362
dan.ahllund@gmail.com

Styrelsemedlemmar

Mohammad Emran
Junior kilparyhman Valmentaja
Hemsida
puh.050 430 3588
mohammad.emran@componenta.com

Harri Pitkakangas
puh.050 562 2371
harri.pitkakangas@multi.fi
Strängning av racketar

Trygve Cederberg
puh.050 382 5238
trygve.cederberg@multi.fi
Speldräkter

Timo Tahvanainen
puh.040 502 8682
timotahvanainen@hotmail.com

Sari Honkanen
puh.